SNORKEL

2,100,000 ریا ل

اسنورکل ازجلو
مناسب برای تمام رده های سنی در تمرینات آمادگی عمومی
اصلاح تکنیک
درشنای پروانه کمک میکند تا موج وهماهنگی بهتری در بدن ایجاد شود
مناسب برای افرادی که عضلات ومفاصل گردن دچار آسیب شده اند بسیار مفید است واز آسیب بیشتر جلوگیری میکند

مزایای استفاده از اسنورکل از جلو
۱.بالا بردن حجم ظرفیت قلبی وعروقی
۲.پیشرفت در ۲vomax
۳.کاربرد درتمرینات هایپوکسی
۴.ایجاد هماهنگی بین عصب وعضله

کیفیت بالا
رنگ موجود در تصویر

قیمت : 2,100,000 ریا ل
.: 

shomarande